Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Maharashtra State Lottery Bumper Draw 23.02.2019 Results Online: lottery.maharashtra.gov.in

Maharashtra State Lottery Bumper Draw 23.02.2019 Results Online: lottery.maharashtra.gov.in

Maharashtra State Lottery Draw- Results 2019 Download Forms at lottery.maharashtra.gov.in Check Today Maharashtra Lottery Draw 2019| See Maharashtra Lottery Monthly, New Year Bumper results 2019 online at www.lottery.maharashtra.gov.in..
महा. गजराज मासिक सोडत 22/02/2019
वैभवलक्ष्मी साप्ताहिक सोडत 22/02/2019
सुरभी‍ शुक्र साप्ताहिक सोडत 22/02/2019
गजलक्ष्मी शुक्र साप्ताहिक सोडत 22/02/2019
गणेशलक्ष्मी धन साप्ताहिक सोडत 22/02/2019
आकर्षक पुष्कराज साप्ताहिक सोडत 21/02/2019
सुरभी‍ गुरू साप्ताहिक सोडत 21/02/2019
गणेशलक्ष्मी गौरव साप्ताहिक सोडत. 21/02/2019
महा.सहृयाद्री दिपलक्ष्मी, गुरूवार सोडत. 21/02/2019
महा. गजलक्ष्मी गुरू सेाडत 21/02/2019
महाराष्ट्र गौरव, मासिक सोडत 20/02/2019
अक्षय साप्ताहिक सोडत 20/02/2019
सुरभि बुध साप्ताहिक सोडत 20/02/2019
महा. गजलक्ष्मी बुध सेाडत 20/02/2019
गणेशलक्ष्मी विजयी साप्ताहिक सोडत 20/02/2019
पद्मिनी साप्ताहिक सोडत 19/02/2019
महा सह्याद्रि महालक्षमी सोडत 19/02/2019
सुरभि मंगल साप्ताहिक सोडत 19/02/2019
गणेशलक्ष्मी भाग्यशाली साप्ताहिक सोडत 18/02/2019
सुरभी‍ साेम साप्ताहिक सोडत 18/02/2019
सागरलक्ष्मी साप्ताहिक सोडत 18/02/2019
महा. गजलक्ष्मी साेम सेाडत 18/02/2019
महा. मोहिनी साप्ताहिक सोडत 17/02/2019
सुरभी रवि साप्ताहिक सोडत 17/02/2019
महा. गजलक्ष्मी सेाडत 17/02/2019
गणेशलक्ष्मी वैभव साप्ताहिक सोडत 17/02/2019

महाराष्ट्रलक्ष्मी साप्ताहिक सोडत. 16/02/2019
सुरभी शनि साप्ताहिक सोडत. 16/02/2019
महा. गजलक्ष्मी शनि साप्ताहिक सोडत. 16/02/2019
गणेशलक्ष्मी समृध्दी साप्ताहिक सोडत 16/02/2019
महाराष्ट्र सह्याद्रि प्रभालष्मी सोडत 16/02/2019
महाराष्ट्र सहृयाद्री मासिक सोडत 15/02/2019
महा. गजलक्ष्मी शुक्र सेाडत 15/02/2019
गणेशलक्ष्मी धन साप्ताहिक सोडत 15/02/2019
सुरभि शुक्र साप्ताहिक सोडत 15/02/2019
आकर्षक पुष्कराज साप्ताहिक सोडत 14/02/2019
महा. गजलक्ष्मी गुरू सेाडत 14/02/2019
गणेशलक्ष्मी गौरव साप्ताहिक सोडत. 14/02/2019
महा.सहृयाद्री दिपलक्ष्मी, गुरूवार सोडत. 14/02/2019
सुरभी‍ गुरू साप्ताहिक सोडत 14/02/2019
अक्षय साप्ताहिक सोडत 13/02/2019
सुरभी‍ बुध साप्ताहिक सोडत 13/02/2019
महा. गजलक्ष्मी बुध साप्ताहिक सोडत 13/02/2019
गणेशलक्ष्मी विजयी साप्ताहिक सोडत 13/02/2019
पद्मिनी साप्ताहिक सोडत 12/02/2019
सुरभी‍ मंगळ साप्ताहिक सोडत 12/02/2019
महा. गजलक्ष्मी मंगल साप्ताहिक सोडत 12/02/2019
महाराष्ट्र सह्याद्रि महालक्षमी सोडत 12/02/2019
सागरलक्ष्मी साप्ताहिक सोडत 11/02/2019
सुरभी सोम साप्ताहिक सोडत 11/02/2019
महा. गजलक्ष्मीसोम साप्ताहिक सोडत 11/02/2019
गणेशलक्ष्मी भाग्यशाली साप्ताहिक सोडत 11/02/2019
महा. मोहिनी साप्ताहिक सोडत 10/02/2019
सुरभि रवि साप्ताहिक सोडत 10/02/2019
महा. गजलक्ष्मी साप्ताहिक सोडत 10/02/2019
गणेशलक्ष्मी वैभव साप्ताहिक सोडत 10/02/2019
महाराष्ट्र् सह्याद्रि प्रभालष्मी शनिवार सोडत 09/02/2019
गणेशलष्मी समृद्धि साप्ताहिक सोडत 09/02/2019
महाराष्ट्र् गजलष्मी शनि साप्ताहिक सोडत 09/02/2019
सुरभि शनि साप्ताहिक सोडत 09/02/2019
महाराष्ट्र्लष्मी साप्ताहिक सोडत 09/02/2019


महा. गणेशलक्ष्मी माघी गणपती , मासिक सोडत 08/02/2019
सुरभी‍ शुक्र साप्ताहिक सोडत 08/02/2019
महा. गजलक्ष्मी शुक्र साप्ताहिक सेाडत 08/02/2019
गणेशलष्मी धन साप्ताहिक सोडत 08/02/2019
आकर्षक पुष्कराज साप्ताहिक सोडत 07/02/2019
महा सह्याद्रि दीपलष्मी गुरुवार सोडत 07/02/2019
महाराष्ट्र् गजलष्मी गुरु साप्ताहिक सोडत 07/02/2019
महा. गजलक्ष्मी बुध साप्ताहिक सेाडत 06/02/2019
अक्षय साप्ताहिक सोडत 06/02/2019
सुरभि बुध साप्ताहिक सोडत 06/02/2019
गणेशलक्ष्मी विजयी साप्ताहिक सोडत 06/02/2019
पद्मिनी साप्ताहिक सोडत 05/02/2019
सुरभी मंगळ साप्ताहिक सोडत 05/02/2019
महा. गजलक्ष्मी मंगळ साप्ताहिक सोडत 05/02/2019
महा. सहृयाद्री महालक्ष्मी, मंगळवार सोडत 05/02/2019
सागरलक्ष्मी साप्ताहिक सोडत 04/02/2019
सुरभी‍ साेम साप्ताहिक सोडत 04/02/2019
महा. गजलक्ष्मी सोम साप्ताहिक सेाडत 04/02/2019
गणेशलक्ष्मी भाग्यशाली साप्ताहिक सोडत 04/02/2019
महा. मोहिनी साप्ताहिक सोडत 03/02/2019
सुरभी रवि साप्ताहिक सोडत 03/02/2019
महा. गजलक्ष्मी साप्ताहिक सेाडत 03/02/2019
गणेशलक्ष्मी वैभव साप्ताहिक सोडत 03/02/2019

महाराष्ट्रलक्ष्मी साप्ताहिक सोडत 02/02/2019
सुरभि शनि साप्ताहिक सोडत 02/02/2019
महा. गजलक्ष्मी शनि साप्ताहिक सोडत 02/02/2019
गणेशलक्ष्मी समृध्दी साप्ताहिक सोडत 02/02/2019
महा. सहृयाद्री प्रभालक्ष्मी, शनिवार सोडत 02/02/2019
सुरभी शुक्र साप्ताहिक सोडत 01/02/2019
महा. गजलक्ष्मी शुक्र साप्ताहिक सोडत 01/02/2019
महा. गणेशलक्ष्मी धन साप्ताहिक सोडत 01/02/2019
वैभवलक्ष्मी साप्ताहिक सोडत 01/02/2019
आकर्षक पुष्कराज साप्ताहिक सोडत 31/01/2019
सुरभी‍ गुरू साप्ताहिक सोडत 31/01/2019
महा. गजलक्ष्मी गुरू सेाडत 31/01/2019
गणेशलक्ष्मी गाैरव साप्ताहिक सोडत 31/01/2019
महा. सहृयाद्री दिपलक्ष्मी, गुरूवार सोडत. 31/01/2019
अक्षय साप्ताहिक सोडत 30/01/2019
सुरभी बुध साप्ताहिक सोडत 30/01/2019
महा. गजलक्ष्मी बुध साप्ताहिक सोडत 30/01/2019
गणेशलष्मी विजयी साप्ताहिक सोडत 30/01/2019
पद्मिनी साप्ताहिक सोडत 29/01/2019
सुरभी मंगळ साप्ताहिक सोडत 29/01/2019
महा. गजलक्ष्मी मंगळ साप्ताहिक सोडत 29/01/2019
गणेशलक्ष्मी शुभ साप्ताहिक सोडत 29/01/2019
महा.सहृयाद्री महालक्ष्मी, मंगळवार सोडत 29/01/2019
सागरलक्ष्मी साप्ताहिक सोडत 28/01/2019
महा. गजलक्ष्मी साेम सेाडत 28/01/2019
सुरभी सोम साप्ताहिक सोडत 28/01/2019
गणेशलक्ष्मी भाग्यशाली साप्ताहिक सोडत 28/01/2019
सुरभी रवि साप्ताहिक सोडत 27/01/2019
महा. गजलक्ष्मी सेाडत 27/01/2019
गणेशलक्ष्मी वैभव साप्ताहिक सोडत 27/01/2019
महाराष्ट्र मोहिनी साप्ताहिक सोडत 27/01/2019
Maharashtra State Lottery Results 2019- Download New Year Bumper Draw 05 January 2019 Online: Today Maharashtra New Year Bumper Lottery Draw 05 January 2019, State Maharashtra Lottery Draws 2019 For Maharashtra New Year Bumper Draw 05.01.2019, Maharashtra New Year Bumper Draw Results 05-01-2019 (pdf gazette ready now...). This year Maharashtra New Year Bumper Draw 05 January 2019, Maharashtra New Year Natal Bumper Draw Results 05/01/2019. Government of Maharashtra now available State Lottery New Year Bumper draw no. 01 (Saturday) on 05 Jan 2019 at 04.00 pm onward.  The New Year Natal results official gazetted are also posted in the newspaper, and also on department web site lottery.maharashtra.gov.in. The 1st prize of Rs 01 Crore is won by ticket no. given and many more prizes winners list check from link given below……………………
महाराष्ट्र नाताळ न्यु ईयर भव्यतम सोडत 05/01/2019
सुरभी शनी साप्ताहिक सोडत 05/01/2019
महा. गजलक्ष्मी शनि साप्ताहिक सोडत 05/01/2019
महा. गणेशलक्ष्मी समृध्दी साप्ताहिक सोडत 05/01/2019

Maharashtra State Lottery Results 2018- Download Diwali Bumper Draw 17 November 2018 Online: Today Maharashtra Diwali Bumper Lottery Draw 17 November 2018, State Maharashtra Lottery Draws 2018 For Maharashtra Diwali Bumper Draw 17.11.2018, Maharashtra Diwali Bumper Draw Results 17-11-2018 (pdf gazette ready now...). This year Maharashtra Diwali Bumper Draw 17 November 2018, Maharashtra Diwali Bumper Draw Results 17/11/2018. Government of Maharashtra now available State Lottery Diwali Bumper draw no. 03 (Saturday..) on 17Nov 2018 at 04.00 pm onward.  The Diwali results official gazetted are also posted in the newspaper, and also on department web site lottery.maharashtra.gov.in. The 1st prize of Rs 01 Crore (winners) is won by ticket no. given and many more prizes winners list check from link given below……………………
महाराष्ट्र दिवाळी भव्यतम सोडत 17/11/2018

Maharashtra State Lottery Results 2018 - Download Dasara Bhavyatam Bumper Draw 19 October 2018 Online: Maharashtra Lottery Results 2018 News Online Today Maharashtra Dasara Bumper Lottery Draw 19 October 2018 Winners List as State Maharashtra Lottery Draws 2018 For Maharashtra Dasara Bumper Draw 19-10-2018, Maharashtra Dasara Bumper Draw Results 2018 will declare in a short while. For this year Maharashtra Dasara Bumper Draw 19.10.2018, Maharashtra Dasara Bumper Draw Results 19 Oct. 2018. Government of Maharashtra going to announce State Lottery Dasara Bumper draw no. 02 (pdf gazette ready...) on 19 October 2018 at 04.00 pm onward.  The Dasara results official gazetted are also posted in the newspaper, and also on department web site lottery.maharashtra.gov.in. This year the 1st prize of Rs 51 Lakhs is won by ticket no. DB-01-02521 and many more prizes winners list check from link given below……………………

महाराष्ट्र दसरा भव्यतम सोडत 19/10/2018
Maharashtra State Lottery Results 2018- Ganpati Bumper Draw Online dated 25 September 2018: Today Maharashtra Ganpati Bumper Lottery Draw 2018 Winners List Check Maharashtara Lottery Ganpati Bumper Results 25.09.2018 as Government of Maharashtra State Lottery has declared Ganpati Bumper (bhavyatam) draw no. 01 (Tuesday) on 25th September 2018 at 04.00 pm onward (pdf gazette in coming hours...).  The ganapati bhavyatam results official gazetted also available in the newspaper, and also on department web site lottery.maharashtra.gov.in. This year winners of 1st prize of Rs 01 Crore 21 Lakhs is won by ticket no. GB-01-49522 and many more prizes winners list check from link given below……………………

महाराष्ट्र गणपती भव्यतम सोडत. 25/09/2018
Maharashtra State Lottery Results 2018- Din Bumper Draw Online dated 04 May 2018: Today Maharashtra DIN Bumper Lottery Draw 2018 Winners List as this page give State Maharashtra Lottery Draws 04.05.2018 For Maharashtra Bumper Draw 04 May 2018, Maharashtra DIN Bumper Draw Results 2018. This year Government of Maharashtra State Lottery Din Bumper draw no. 06 (Tuesday) are disclosed on 04 May 2018 at 04.00 pm onward.  The Din Bumper results official gazetted are also posted in the newspaper, and also on department web site lottery.maharashtra.gov.in. This year the 1st prize of Rs 50 Lakhs is won by ticket no. MD-01-22451, 2nd prize of Rs 5 lakh won by ticket no. MD-02-29002 and many more prizes winners list check from link given below……………………
महाराष्ट्र दिन भव्यतम सोडत 2018 04/05/2018
महा. गजलक्ष्मी शुक्र साप्ताहिक सोडत 04/05/2018
सुरभी मिनी शुक्र साप्ताहिक सोडत 04/05/2018
सुरभी शुक्र साप्ताहिक सोडत 04/05/2018

Maharashtra Din Bumper Draw . 02/05/2017
Click here for Maharashtra Din Bumper Draw Results 2018 
Maharashtra State Lottery Results 2018- Gudhipadwa Bumper Draw Online dated 20 March 2018: Today Maharashtra Gudi Padwa Bumper Lottery Draw 20 March 2018, Maharashtra Gudi Padwa Lottery Draw 20.03.2018 Winners List as this page give State Maharashtra Lottery Draws 2018 For Maharashtra Gudhipadwa Bumper Draw 2018, Maharashtra Gudhipadwa Bumper Draw Results 2018 (pdf gazette today...). This year Government of Maharashtra has uploaded State Lottery Gudhipadwa Bumper draw no. 05 (Tuesday) on 20th March 2018 at 04.15 pm onward.  The Gudhipadwa results official gazetted are also flashed in the newspaper, and also on department web site lottery.maharashtra.gov.in. This year the 1st prize of Rs 1,11,000,00 Lakhs is won by ticket no. GP-05-41815, 2nd prize of Rs 2 lakh won by ticket no. given in list and many more prizes winners list check from link given below…………..…………
महा. गुढीपाडवा भव्यतम सोडत 20/03/2018
महा. गजलक्ष्मी मंगळ साप्ताहिक सोडत 20/03/2018
सुरभी मिनी मंगळ साप्ताहिक सोडत 20/03/2018
सुरभी मंगळ साप्ताहिक सोडत 20/03/2018
महा गौरव, मासिक सोडत 21/03/2018
Maharashtra Gaurav Monthly Draw 27.12.2017| Maharashtra Sahyadri Monthly Draw Dated 26.09.2017| Surbhi Shukr Weekly 28 Dec Lottery Results 2017 Draw| Maharashtra Gaj Laxmi Weekly Draw 28.12.2017 Online| Check Maharashtra Mohini Special Weekly Draw 17 September 2017 Results Winners List| Surbhi Budh Weekly 27 Dec. Lottery Results 2017 Draw| Surbhi Shastri Weekly Draw 29.07.2017 Results| Maharashtra Nagpur Mini Draw Results 25 Feb 2017| Maharashtra Pune Mini Draw Results 27 Feb 2017| Sagar Laxmi Weekly Draw 25.12.2017 Results Online| Surbhi Guru Weekly 28 Dec Lottery Results 2017 Draw| Surbhi Tapi Weekly Draw 31 July 2017 Results Winners List| For Surbhi Som Weekly Draw 25 December 2017, Maharashtra Kolhapur Mini Draw Results 29.02.2017 mahatenders.gov.in & Akarshak Pushkaraj Weekly Draw Results 21.11.2017| Maharashtra Sangli Mini Lottery Results 28 February 2017| Surbhi Ravi Weekly 29 Oct Lottery Results 2017 Draw| Surbhi Pain Ganga Weekly Draw Results 25 July 2017 Surbhi Bhima Weekly Lottery Results 23 August 2017, Akshay Weekly Draw 27 December 2017, Maharashtra Gajraj Draw Results 20 November 2017, Maharashtra Laxmi Weekly Draw 30 December 2017, Maharashtra Mumbai Mini Weekly Draw 24 Feb 2017, Vaibhav Laxmi Special Weekly Draw 29 December 2017, Surbhi Krishna Weekly Draw 04.08.2017, Padmini Weekly Draw 26.12.2017, Maharashtra Solapur Mini Draw Results 23 February 2017, For Gudhi Padwa Bumper Draw 2017 Results For Surbhi Shani Weekly Draw 30 December 2017, Surbhi Mangal Weekly 26 Dec Lottery Results 2017 Draw| Maharashtra Mohini Weekly Draw 31 December 2017, Surbhi Vaitrana Weekly Draw Results 25.08.2017 & Maharashtra Mumbai Mini Draw Results 06/01/2017.... Maharashtra State Lottery Results 2017- Gaurav Monthly Draw no. 35 Online dated 17.08.2016: Government of Maharashtra has published State Lottery Gaurav Monthly draw no. 35 on 17 August 2016 at 04.00 pm.  The gaurav 35 results are flash in newspaper, Official Gazette and also on department web page lottery.maharashtra.gov.in. The 1st prize of Rs 3500000/- won by ticket no. given in gazette and many more prizes winners list check from url given below……………….…… 
View results -
Maharashtra Gaurav, Monthly Draw

17/08/2016
Maharashtra State Lottery Results 2016- Maharashtra laxmi Weekly Draw Online dated 06.08.2016: Government of Maharashtra has disclosed State Lottery Maharashtralaxmi Weekly draw no. 32 on 06 August 2016 at 04.15 pm.  The laxmi 32 results are published in newspaper, Official Gazette and also on department official website lottery.maharashtra.gov.in. The 1st prize of Rs 1200000/- won by ticket no. given in gazette and many more prizes winners list check from link given below…………………….
Maharashtra State Lottery Results 2016- Surbhi Shastri Weekly Draw Online dated 06.08.2016: Government of Maharashtra has announced State Lottery Surbhi Shastri Weekly draw no. 147 on 06 August 2016 at 04.30 pm.  The surbhi shastri 147 results are released in newspaper, Official Gazette and also on department web portal lottery.maharashtra.gov.in. The 1st prize of Rs 500000/- won by ticket no. given in gazette and many more prizes winners list check from link given below…………………….

Maharashtra State Lottery Results 2016- Nagpur Mini Saturday Weekly Draw Online dated 06.08.2016: Government of Maharashtra has announced State Lottery Nagpur mini Weekly draw no. 32 on 06 August 2016 at 04.45 pm.  The Nagpur mini 32 results are released in newspaper, Official Gazette and also on department web portal lottery.maharashtra.gov.in. The 1st prize of Rs 10000/- won by tickets no. given in gazette and many more prizes winners list check from link given below……………….……
View results -  Maharashtra Nagpur Mini Draw 06/08/2016

Maharashtra State Lottery Results 2016- Pune Mini Weekly Draw Online dated 25.07.2016: Government of Maharashtra has published State Lottery Pune Mini Weekly draw no. 30 on 25 July 2016 (Monday) at 04.45 pm.  The pune mini 30 results are display in newspaper, Official Gazette and also on department web page lottery.maharashtra.gov.in. The 1st prize of Rs 10000/- won by ticket no. 1216, 4812, 0640 and many more prizes winners list check from url given below……………….……
View results - https://lottery.maharashtra.gov.in/UploadFiles/72720161034360025.07.2016%20N80%20%20Maharashtra%20Pune%20Mini.pdf

Maharashtra State Lottery Results 2016- Gajraj Monthly Draw no. 03 Online dated 22.03.2016: Government of Maharashtra has published State Lottery Gajraj Monthly draw no. 03 on 22 March 2016 at 04.00 pm.  The gajraj 03 results are flash in newspaper, Official Gazette and also on department web page lottery.maharashtra.gov.in. The 1st prize of Rs 2500000/- won by ticket no. GJ 1603B-43483, 2nd prize of Rs 100000/- won by ticket no. GJ16303A-38389 and many more prizes winners list check from url given below……………….……View results - https://lottery.maharashtra.gov.in/UploadFiles/322201617294752222.03.2016_N68_Mah%20Gajraj.pdf 
Maharashtra State Lottery Results 2016- Gajlaxmi Weekly Draw Online dated 22.03.2016: Government of Maharashtra has announced State Lottery Gajlaxmi Weekly draw no. 04 on 22 March 2016 at 05.00 pm.  The gajlaxmi 04 results are published in the newspaper, Official Gazette and also on department website lottery.maharashtra.gov.in. The gajlaxmi 04 1st prize ticket won and many more prizes winners list get from link mentioned below……………………
View results - https://lottery.maharashtra.gov.in/UploadFiles/32220161733929522.03.2016_N69_Mah%20Gajrajlaxmi.pdf

Maharashtra State Lottery Results 2016- Solapur Mini Weekly Draw Online dated 10.03.2016: Government of Maharashtra has released State Lottery Solapur Mini Weekly draw (Thursday) no. 10 on 10 March 2016 at 04.45 pm.  The solapur mini results are published in the newspaper, Official Gazette and also on department website lottery.maharashtra.gov.in. The 1st prize of Rs 10000/- won by ticket no. 2553, 7960, 3339 and many more prizes winners list check from link given below……………………
View results - https://lottery.maharashtra.gov.in/UploadFiles/310201617372024010.03.2016%20N32%20Mah%20solapur%20Mini.pdf

Maharashtra State Lottery Results 2016- Akarshak Pushkaraj Weekly Draw Online dated 10.03.2016: Government of Maharashtra has released State Lottery Akarshak Pushkaraj Weekly draw (Thursday) no. 10 on 10 March 2016 at 04.15 pm.  The akarshak pushkaraj results are displayed in the newspaper, Official Gazette and also on department website lottery.maharashtra.gov.in. The 1st prize of Rs 1200000/- won by ticket no. AP-1610-D 19695 and many more prizes winners list check from link given below…………………….
View results - https://lottery.maharashtra.gov.in/UploadFiles/310201617131224810.03.2016%20%20N30%20Akarshak%20Puskaraj.pdf

Maharashtra State Lottery Results 2016- Surbhi Bhima Weekly Draw Online dated 10.03.2016: Government of Maharashtra has published State Lottery Surbhi Bhima Weekly draw no. 126 on 10 March 2016 at 04.30 pm.  The surbhi bhima results are flash in newspaper, Official Gazette also on department web page lottery.maharashtra.gov.in. The 1st prize of Rs 700000/- won by ticket no. SB-629 19822 many more prizes winners list check from link given below……………….……
View results - https://lottery.maharashtra.gov.in/UploadFiles/310201617185791710.03.2016%20N31%20Surabhi%20Bhima.pdf
Maharashtra State Lottery Results 2016- Surbhi Krishna Weekly Draw Online dated 26.02.2016: Government of Maharashtra has publish State Lottery Surbhi Krishna Weekly draw no. 124 on 26 February 2016 at 04.00 pm.  The surbhi krishna 124 results are flashed in the newspaper, Official Gazette and also on department website lottery.maharashtra.gov.in. The 1st prize of Rs 1100000/- won by ticket no. SK-738-7475 and many more prizes winners list check from link given below…………………….
View results - https://lottery.maharashtra.gov.in/UploadFiles/226201617322896526.02.2016%20N78%20Surbhi%20Krishna.pdf

Maharashtra State Lottery Results 2016- Vaibhavlaxmi Weekly Draw Online dated 26.02.2016: Government of Maharashtra has announced State Lottery Vaibhavlaxmi Weekly draw no. 09 on 26 February 2016 at 04.15 pm.  The vaibhavlaxmi 09 results are declared in the newspaper, Official Gazette and also on department website lottery.maharashtra.gov.in. The 1st prize of Rs 800000/- won by ticket no. VL-1609-E-2585 and many more prizes winners list get from link mentioned below…………………….
View results - https://lottery.maharashtra.gov.in/UploadFiles/226201617515440626.02.2016%20N79%20Vaibhavlaxmi.pdf

Maharashtra State Lottery Results 2016- Solapur Mini Weekly Draw Online dated 25.02.2016: Government of Maharashtra has released State Lottery Solapur Mini Weekly draw no. 08 (Thursday) 25 February 2016 at 04.45 pm.  The solapur mini 08 results are published in the newspaper, Official Gazette and also on department website lottery.maharashtra.gov.in. The 1st prize of Rs 10000/- won by ticket no. 1989, 1013, 6037 and many more prizes winners list check from link given below……………………
View results - https://lottery.maharashtra.gov.in/UploadFiles/225201617234318025.02.2016%20N77%20Mah.%20Solhapur%20Mini.pdf

Maharashtra State Lottery Results 2016- Akarshak Pushkaraj Weekly Draw Online dated 25.02.2016: Government of Maharashtra has published State Lottery Akarshak Pushkaraj Weekly draw (Thursday) no. 08 on 25 February 2016 at 04.15 pm.  The akarshak pushkaraj 08 results are flashed in the newspaper, Official Gazette and also on department website lottery.maharashtra.gov.in. The 1st prize of Rs 1200000/- won by ticket no. AP-1608 D- 23071 and many more prizes winners list check from link given below…………………….
View results - https://lottery.maharashtra.gov.in/UploadFiles/22520161721955025.02.2016N75%20AkarshakPushkraj.pdf

Maharashtra State Lottery Results 2016- Surbhi Bhima Weekly Draw Online dated 25.02.2016: Government of Maharashtra has published State Lottery Surbhi Bhima Weekly draw no. 124 on 25 February 2016 at 04.30 pm.  The surbhi bhima 124 results are declare in newspaper, Official Gazette also on department web page lottery.maharashtra.gov.in. The 1st prize of Rs 700000/- won by ticket no. SB-617-28550 and many more prizes winners list check from link given below……………….……
View results - https://lottery.maharashtra.gov.in/UploadFiles/225201617261465825.02.2016%20N%2076%20Surbhi%20Bhima.pdf

Maharashtra State Lottery Results 2016- Sahyadri Monthly Draw no. 02 Online dated 23.02.2016: Government of Maharashtra has published State Lottery Sahyadri Monthly draw no. 02 on 23 February 2016 at 04.15 pm.  The sahyadri 02 results are flash in newspaper, Official Gazette and also on department web page lottery.maharashtra.gov.in. The 1st prize of Rs 2500000/- won by ticket no. MS 1602 B- 57453, MS 1602 D- 49250, 2nd prize of Rs 100000/- (05 each) and many more prizes winners list check from url given below……………….……
View results - https://lottery.maharashtra.gov.in/UploadFiles/223201616571538723.02.2016%20N69%20Mah%20Sahyadri.pdf


Maharashtra State Lottery Results 2016- Akshay Weekly Draw Online dated 17.02.2016: Government of Maharashtra has declare State Lottery Akshay Weekly draw (Wednesday) no. 07 on 17 February 2016 at 04.15 pm.  The akshay 07 results are published in the newspaper, Official Gazette and also on department website lottery.maharashtra.gov.in. The 1st prize of Rs 800000/- won by ticket no. AK-1607A- 3782 and many more prizes winners list check from link given below……………………
View results - https://lottery.maharashtra.gov.in/UploadFiles/2172016171217417.02.2016%20N51%20Akshay.pdf

Maharashtra State Lottery Results 2016- Surbhi Godavari Weekly Draw Online dated 17.02.2016: Government of Maharashtra has declare State Lottery Surbhi Godavari Weekly draw (Wednesday) no. 123 on 17 February 2016 at 04.30 pm.  The surbhi godavari 123 results are published in the newspaper, Official Gazette and also on department website lottery.maharashtra.gov.in. The 1st prize of Rs 700000/- won by ticket no. SG-6147- 32861 (Common to all series) and many more prizes winners list check from link given below……………………
View results - https://lottery.maharashtra.gov.in/UploadFiles/21720161714564417.02.2016%20N52%20Surbhi%20Godavari.pdf

Maharashtra State Lottery Results 2016- Solapur Mini Weekly Draw Online dated 11.02.2016: Government of Maharashtra has released State Lottery Solapur Mini Weekly draw no. 06 (Thursday) 11 February 2016 at 04.45 pm.  The solapur mini 06 results are published in the newspaper, Official Gazette and also on department website lottery.maharashtra.gov.in. The 1st prize of Rs 10000/- won by ticket no. 1740, 9308, 0967 and many more prizes winners list check from link given below……………………
View results - https://lottery.maharashtra.gov.in/UploadFiles/211201617101365011.02.2016%20N33%20Mah.%20Solhapur%20Mini.pdf

Maharashtra State Lottery Results 2016- Akarshak Pushkaraj Weekly Draw Online dated 11.02.2016: Government of Maharashtra has published State Lottery Akarshak Pushkaraj Weekly draw (Thursday) no. 06 on 11 February 2016 at 04.15 pm.  The akarshak pushkaraj 06 results are flashed in the newspaper, Official Gazette and also on department website lottery.maharashtra.gov.in. The 1st prize of Rs 1200000/- won by ticket no. AP-1606 A- 19056 and many more prizes winners list check from link given below…………………….
View results - https://lottery.maharashtra.gov.in/UploadFiles/21120161784285711.02.2016%20N31%20Akarshak%20Pushkraj.pdf

Maharashtra State Lottery Results 2016- Surbhi Bhima Weekly Draw Online dated 11.02.2016: Government of Maharashtra has published State Lottery Surbhi Bhima Weekly draw no. 122 on 11 February 2016 at 04.30 pm.  The surbhi bhima 122 results are declare in newspaper, Official Gazette also on department web page lottery.maharashtra.gov.in. The 1st prize of Rs 700000/- won by ticket no. SB-610-18500 and many more prizes winners list check from link given below……………….……
View results - https://lottery.maharashtra.gov.in/UploadFiles/21120161754280011.02.2016%20N32%20Surbhi%20Bhima.pdf

Maharashtra State Lottery Results 2016- Kolapur Mini Weekly Draw no. 06 Online dated 10.02.2016: Government of Maharashtra has published State Lottery Kolapur Mini Weekly draw no. 06 on 10 February 2016 at 04.45 pm.  The kolapur mini 06 results are display in newspaper, Official Gazette and also on department web page lottery.maharashtra.gov.in. The 1st prize of Rs 10000/- won by ticket no. 9615, 8868, 5043 and many more prizes winners list check from url given below……………….……
View results - https://lottery.maharashtra.gov.in/UploadFiles/210201617221816510.02.2016%20N30%20Mah%20Kolhapur%20Mini.pdf

Maharashtra State Lottery Results 2016- Akshay Weekly Draw Online dated 10.02.2016: Government of Maharashtra has declare State Lottery Akshay Weekly draw (Wednesday) no. 06 on 10 February 2016 at 04.15 pm.  The akshay 06 results are published in the newspaper, Official Gazette and also on department website lottery.maharashtra.gov.in. The 1st prize of Rs 800000/- won by ticket no. AK-1606B- 1882 and many more prizes winners list check from link given below……………………
View results - https://lottery.maharashtra.gov.in/UploadFiles/210201617154084410.02.2016%20%20N28%20Akshay.pdf

Maharashtra State Lottery Results 2016- Surbhi Godavari Weekly Draw Online dated 10.02.2016: Government of Maharashtra has declare State Lottery Surbhi Godavari Weekly draw (Wednesday) no. 122 on 10 February 2016 at 04.30 pm.  The surbhi godavari 122 results are published in the newspaper, Official Gazette and also on department website lottery.maharashtra.gov.in. The 1st prize of Rs 700000/- won by ticket no. SG-607- 22177 (Common to all series) and many more prizes winners list check from link given below……………………
View results - https://lottery.maharashtra.gov.in/UploadFiles/210201617173720610.02.2016%20N29%20Surabhi%20Godawari.pdf

Maharashtra State Lottery Results 2016- Surbhi Krishna Weekly Draw Online dated 05.02.2016: Government of Maharashtra has publish State Lottery Surbhi Krishna Weekly draw no. 121 on 05 February 2016 at 04.00 pm.  The surbhi krishna 121 results are flashed in the newspaper, Official Gazette and also on department website lottery.maharashtra.gov.in. The 1st prize of Rs 1100000/- won by ticket no. SK-722-5014 and many more prizes winners list check from link given below…………………….
View results - https://lottery.maharashtra.gov.in/UploadFiles/25201618172768905.02.2016_N13_Surbhi%20Krishna.pdf

Maharashtra State Lottery Results 2016- Vaibhavlaxmi Weekly Draw Online dated 05.02.2016: Government of Maharashtra has announced State Lottery Vaibhavlaxmi Weekly draw no. 06 on 05 February 2016 at 04.15 pm.  The vaibhavlaxmi 06 results are declared in the newspaper, Official Gazette and also on department website lottery.maharashtra.gov.in. The 1st prize of Rs 800000/- won by ticket no. VL-1606C-0076 and many more prizes winners list get from link mentioned below…………………….

Maharashtra State Lottery Results 2016- Sagarlaxmi Weekly Draw Online dated 01.02.2016: Government of Maharashtra State Lottery Sagarlaxmi Weekly draw no. 05 on 02 February 2016 at 04.15 pm.  The sagarlaxmi 05 results are published in the newspaper, Official Gazette and also on department web portal lottery.maharashtra.gov.in. The 1st prize of Rs 1100000/- won by ticket no. SL-1605A-25797 and many more prizes winners list get from link mentioned below……………………..
View results - https://lottery.maharashtra.gov.in/UploadFiles/21201617152334501.02,2016%20%20N1%20%20Sagarlaxmi.pdf

Maharashtra State Lottery Results 2016- Pune Mini Weekly Draw Online dated 01.02.2016: Government of Maharashtra has published State Lottery Pune Mini Weekly draw no. 05 on 02 February 2016 (Monday) at 04.45 pm.  The pune mini 05 results are display in newspaper, Official Gazette and also on department web page lottery.maharashtra.gov.in. The 1st prize of Rs 10000/- won by ticket no. 0215, 1988, 4927 and many more prizes winners list check from url given below……………….……
View results - https://lottery.maharashtra.gov.in/UploadFiles/2120161719719001.02,2016%20%20N3%20%20Mah.%20Pune%20Mini.pdf

Maharashtra State Lottery Results 2016- Surbhi Tapi Weekly Draw Online dated 01.02.2016: Government of Maharashtra has publish State Lottery Surbhi Tapi Weekly draw no. 121 on 01 February 2016 at 04.30 pm.  The surbhi tapi 121 results are displayed in the newspaper, Official Gazette and also on department website lottery.maharashtra.gov.in. The 1st prize of Rs 700000/- won by ticket no. ST-601-26028 and many more prizes winners list check from link given below……………………
View results - https://lottery.maharashtra.gov.in/UploadFiles/21201617161912901.02,2016%20%20N2%20%20Surbhi%20Tapi.pdf

Maharashtra State Lottery Results 2016- Mumbai Mini Weekly Draw Online dated 29.01.2016: Government of Maharashtra has published State Lottery Mumbai Mini Weekly draw no. 05 on 29 January 2016 at 04.45 pm.  The Mumbai mini 05 results are flashed in newspaper, Official Gazette and also on department web page lottery.maharashtra.gov.in. The 1st prize of Rs 10000/- won by ticket no. 8585, 5783, 5416 and many more prizes winners list check from link given below……………….……
View results - https://lottery.maharashtra.gov.in/UploadFiles/129201617381331429.01.2016%20N87%20Mah.%20Mumbai%20Min%20%281%29.pdf

Maharashtra State Lottery Results 2016- Surbhi Krishna Weekly Draw Online dated 29.01.2016: Government of Maharashtra has publish State Lottery Surbhi Krishna Weekly draw no. 120 on 29 January 2016 at 04.00 pm.  The surbhi krishna 120 results are flashed in the newspaper, Official Gazette and also on department website lottery.maharashtra.gov.in. The 1st prize of Rs 1100000/- won by ticket no. SK-718-6152 and many more prizes winners list check from link given below…………………….
View results - https://lottery.maharashtra.gov.in/UploadFiles/129201617405858229.01.2016N84%20Surbhi%20Krishna.pdf

Maharashtra State Lottery Results 2016- Vaibhavlaxmi Weekly Draw Online dated 29.01.2016: Government of Maharashtra has announced State Lottery Vaibhavlaxmi Weekly draw no. 05 on 29 January 2016 at 04.15 pm.  The vaibhavlaxmi 05 results are declared in the newspaper, Official Gazette and also on department website lottery.maharashtra.gov.in. The 1st prize of Rs 800000/- won by ticket no. VL-1605F-5624 and many more prizes winners list get from link mentioned below…………………….

Maharashtra State Lottery Results 2016- Pune Mini Weekly Draw Online dated 18.01.2016: Government of Maharashtra has published State Lottery Pune Mini Weekly draw no. 03 on 18 January 2016 (Monday) at 04.45 pm.  The pune mini 03 results are display in newspaper, Official Gazette and also on department web page lottery.maharashtra.gov.in. The 1st prize of Rs 10000/- won by ticket no. 5293, 1602, 6279 (common to all series) and many more prizes winners list check from url given below……………….……
View results - https://lottery.maharashtra.gov.in/UploadFiles/118201617242998318.01.2016%20n54%20Maharashtra%20Pune%20Mini.pdf

Maharashtra State Lottery Results 2016- Surbhi Tapi Weekly Draw Online dated 18.01.2016: Government of Maharashtra has publish State Lottery Surbhi Tapi Weekly draw no. 119 on 18 January 2016 at 04.30 pm.  The surbhi tapi 119 results are displayed in the newspaper, Official Gazette and also on department website lottery.maharashtra.gov.in. The 1st prize of Rs 700000/- won by ticket no. ST-592-34033 and many more prizes winners list check from link given below……………………
View results - https://lottery.maharashtra.gov.in/UploadFiles/118201617212159618.01.2016%20n53%20Surabhi%20Tapi.pdf

Maharashtra State Lottery Results 2016- Nagpur Mini Saturday Weekly Draw Online dated 16.01.2016: Government of Maharashtra has announced State Lottery Nagpur mini Weekly draw no. 03 on 16 January 2016 at 04.45 pm.  The Nagpur mini 03 results are released in newspaper, Official Gazette and also on department web portal lottery.maharashtra.gov.in. The 1st prize of Rs 10000/- won by tickets no. 4634, 8813, 1988 and many more prizes winners list check from link given below……………….……View results - https://lottery.maharashtra.gov.in/UploadFiles/116201617241325116.01.2016%20%20N49%20Maharashtra%20Nagpur%20Mini.pdf

Maharashtra State Lottery Results 2016- Solapur Mini Weekly Draw Online dated 14.01.2016: Government of Maharashtra has released State Lottery Solapur Mini Weekly draw no. 02 (Thursday) 14 January 2016 at 04.45 pm.  The solapur mini 02 results are published in the newspaper, Official Gazette and also on department website lottery.maharashtra.gov.in. The 1st prize of Rs 10000/- won by ticket no. 0212, 6226, 9906 and many more prizes winners list check from link given below……………………
View results - https://lottery.maharashtra.gov.in/UploadFiles/114201617384881814.01.2016%20%20N42%20Maharashtra%20Solapur.pdf

Maharashtra State Lottery Results 2016- Akarshak Pushkaraj Weekly Draw Online dated 14.01.2016: Government of Maharashtra has published State Lottery Akarshak Pushkaraj Weekly draw (Thursday) no. 02 on 14 January 2016 at 04.15 pm.  The akarshak pushkaraj 02 results are flashed in the newspaper, Official Gazette and also on department website lottery.maharashtra.gov.in. The 1st prize of Rs 1200000/- won by ticket no. AP-1602D- 22637 and many more prizes winners list check from link given below…………………….
View results - https://lottery.maharashtra.gov.in/UploadFiles/114201617371117614.01.2016%20%20N40%20Akarshak%20Puskaraj.pdf

Maharashtra State Lottery Results 2016- Nagpur Mini Saturday Weekly Draw Online dated 02.01.2016: Government of Maharashtra has announced State Lottery Nagpur mini Weekly draw no. 01 on 02 January 2016 at 04.45 pm.  The Nagpur mini 01 results are released in newspaper, Official Gazette and also on department web portal lottery.maharashtra.gov.in. The 1st prize of Rs 10000/- won by tickets no. 1385,  4226, 2910 and many more prizes winners list check from link given below……………….……View results - https://lottery.maharashtra.gov.in/UploadFiles/12201617261560402.01.2016%20N7%20Mah.%20Nagpur%20Mini.pdf

Maharashtra State Lottery Results 2016- Mumbai Mini Weekly Draw Online dated 01.01.2016: Government of Maharashtra has published State Lottery Mumbai Mini Weekly draw no. 01 on 01 January 2016 at 04.45 pm.  The Mumbai mini 01 results are flashed in newspaper, Official Gazette and also on department web page lottery.maharashtra.gov.in. The 1st prize of Rs 10000/- won by ticket no. 1069, 1979, 0046 and many more prizes winners list check from link given below……………….……
View results - https://lottery.maharashtra.gov.in/UploadFiles/122016113851501.01.2016%20N4%20Mah.%20Mumbai%20Mini.pdf

Maharashtra State Lottery Results 2016- Surbhi Krishna Weekly Draw Online dated 01.01.2016: Government of Maharashtra has publish State Lottery Surbhi Krishna Weekly draw no. 116 on 01 January 2016 at 04.00 pm.  The surbhi krishna 116 results are flashed in the newspaper, Official Gazette and also on department website lottery.maharashtra.gov.in. The 1st prize of Rs 1100000/- won by ticket no. SK-694-4627 and many more prizes winners list check from link given below…………………….
View results - https://lottery.maharashtra.gov.in/UploadFiles/12201610552961401.01.2016%20N1%20Surbhi%20Krishna%20.pdf

Maharashtra State Lottery Results 2015- Gold Mini 20 Weekly Draw Online dated 21.05.2015: Government of Maharashtra has announced State Lottery Gold Mini 20 Weekly draw (Thursday) no. 21 on 21 May 2015 at 04.45 pm.  The gold mini 20 results are published in the newspaper, Official Gazette and also on department website lottery.maharashtra.gov.in. The 1st prize of Rs 10000/- won by ticket no. 9778, 3206 and many more prizes winners list check from link given below…………………….
View results - https://lottery.maharashtra.gov.in/UploadFiles/521201517251267621.05.2015%20N65%20Mah.%20Gold%20_20.pdf

About Maharashtra State Lottery: Maharashtra State Lottery came in existence on 12th April 1969. The Finance Department of Maharashtra initiated the lottery to prevent cheating of the common people by miscreants through illegal gambling schemes like Matka and provides an opportunity to the citizens to win a large prize amount from a very small investment and fulfill their dreams. The revenue generated from the lottery sales also helps the State to improve the infrastructure, provide health and education facilities, enhance the status of women and child welfare, for agriculture sector etc. Also many unemployed persons are engaged in sale of lottery tickets and provide them with full time or part time employment.  In last 05 years Maharashtra State Lottery has produced many happy winners and more than 2327 persons have become Lakhpatis.

2 comments:

Current Trending Articles

Find us on Facebook